Execxitor iudicialis

Význam: Súdny exekútor
Preklad:
   Slovak - Súdny exekútor
   German - Gerichtsexekutor
   Old Hungarian - Bírósági végrehajtó

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

Rex
arcularius
Vicecomes
Candidatus
Cauponaria


Navrhnite zmenu/doplnenie slova