actuarius

Podstatné meno Význam: pisár, tajomník
Preklad:
   Slovak - pisár, tajomník
   Czech - písař, tajemník

Podobné slová

Actuarius


Navrhnite zmenu/doplnenie slova