consors

Podstatné meno Význam: partner, v zmysle manžel, manželka
Preklad:
   Slovak - partner, v zmysle manžel, manželka
   Czech - partner
   English - partner
   German - partner

Podobné slová

Commissarius

Slová z rovnakej oblasti

Lucia
Zacharias
Stephania
Benedictus
patrina


Navrhnite zmenu/doplnenie slova