čo znamená pri sobášnom zápise pod menom ženícha "Helén zsellé monek fin."