cop


keďže nevidíme záznam, iba sa domnievame, že ide o skratku od slova copulatus, copulata, copulation - sobášený, sobášená, sobáš