Co znamena "Politov" za menom


Pôjde poravdepodobne o adjektívum, zrejme vzťahujúce sa k lokalite. Bez záznamu to ťažko určiť. Priložte link. Prípadne ho vložte na nše fórum, v sekcii "Čítanie starých dokumentov": http://forum.geni.sk/viewforum.php?f=22