penes


     1) Pod vládou alebo velením
     2) Vo vlastníctve alebo vo väzbe
     3) V, s, o, týkajúce sa