Čo znamená výraz eorum fornices, vyskytuje sa v kolónke pri súpise židov?