Izidorus

Význam: Izidor
Preklad:
   Slovak - Izidor
   Old Hungarian - Izidor

Podobné slová

Isidorus
icterus

Slová z rovnakej oblasti

Sibylla
Virgilius
Hervinus
senex
Martinus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova