Izidorus

Význam: Izidor
Preklad:
   Slovak - Izidor
   Old Hungarian - Izidor

Podobné slová

Isidorus
icterus

Slová z rovnakej oblasti

Brigitta
nothus
Irena
Walburgis
frater iunior


Navrhnite zmenu/doplnenie slova