conditio

Význam: stav (aj vo vzťahu šľachta - poddaný)
Preklad:
   Slovak - stav (aj vo vzťahu šľachta - poddaný)
   Czech - stav (i ve vztahu šlechta - poddaný)
   English - status (in relation nobility - subject)
   German - Status (im Verhältnis Adel - Thema)
   Hungarian - állapot

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

patrini
Bertha
Anna
Leopoldina
Camillus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova