in matriculam refero

Význam: zapísať do matriky
Preklad:
   Slovak - zapísať do matriky
   Czech - matrika
   English - register
   German - Register
   Hungarian - anyakönyvez

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

Catharina
Viola
Veronica
Basilius
vetulus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova