mater

Význam: matka
Preklad:
   Slovak - matka
   Czech - matka
   English - mother
   German - Mutter
   Hungarian - anya

Slová z rovnakej oblasti

Zita
Josephina
Eugenius
Izidorus
Gilbertus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova