sponsus

Význam: ženích
Preklad:
   Slovak - ženích
   Czech - ženich
   English - groom
   German - Bräutigam
   Hungarian - vőlegény

Podobné slová

sponsa
Suspensio

Slová z rovnakej oblasti

Ambrosius
Attila
Agnes
Joachim
Arnoldina


Navrhnite zmenu/doplnenie slova