meridie

Význam: poludnie
Preklad:
   Slovak - poludnie
   Czech - poledne
   English - noon
   German - Mittag
   Hungarian - dél

Slová z rovnakej oblasti

quindecim
sex
vespere
pridie
quadringenti


Navrhnite zmenu/doplnenie slova