Rebríček TOP10

Emericus

Význam: Imrich
Preklad:
   Slovak - Imrich
   Czech - Imrich
   English - Emerich
   German - Emerich
   Old Hungarian - Imre

uxor

Význam: manželka
Preklad:
   Slovak - manželka
   Czech - manželka
   English - wife
   German - Frau
   Hungarian - feleség

Debilitas congenita

Význam: Vrodená slabosť
Preklad:
   Slovak - Vrodená slabosť
   Czech - Vrozená slabost
   English - Weak Children
   German - Kinderschwache
   Old Hungarian - Veleszületett gyengeség

Hernia incarcerata

Význam: slabinová prietrž
Preklad:
   Slovak - slabinová prietrž
   Czech - tříselné kýla
   English - Hernia
   German - Brucheinklemmung
   Old Hungarian - Beszorult sérv

Morbus Brightii

Význam: Brightova nemoc, glomerulonefritída - zápal obličiek
Preklad:
   Slovak - Brightova nemoc, glomerulonefritída - zápal obličiek
   Czech - Brightova nemoc, glomerulonefritida - zánět ledvin
   English - Bright's disease
   German - Brightsche Krankheit
   Old Hungarian - Brightkór

Vulnus morsum

Význam: rana po uhryznutí
Preklad:
   Slovak - rana po uhryznutí
   Old Slovak - Kúsaná rana
   Czech - Hryzavá rána
   English - Bite
   German - Bisswunde
   Old Hungarian - Harapott seb

Vulnus sclopetarium

Význam: Strelná rana
Preklad:
   Slovak - Strelná rana
   Czech - Střelní rána
   English - Shooting wound
   German - Schiesswunde
   Old Hungarian - Lőtt seb

Cymbalista

Význam: Cimbalista
Preklad:
   Slovak - Cimbalista
   German - Cymbelschlager
   Old Hungarian - Cimbalmos

faber ferrarius

Význam: kováč
Preklad:
   Slovak - kováč
   Czech - kovář
   English - smith
   German - Schmied
   Hungarian - kovács

plebius

Význam: prostý občan (na rozdiel od šľachty)
Preklad:
   Slovak - prostý občan (na rozdiel od šľachty)
   English - commoner (as opposed to nobility)