čo znamená pri súpise obyvateľstva 1828 "Conscripto Fundorum Extirpatitiorum" ?