sex

Význam: šesť
Preklad:
   Slovak - šesť
   Czech - šest
   English - six
   German - sechs
   Hungarian - hat

Slová z rovnakej oblasti

duodecim
undevicesimus
novem
eodem anno
sex


Navrhnite zmenu/doplnenie slova