Prior

Význam: Opát
Preklad:
   Slovak - Opát
   Old Hungarian - Perjel

Podobné slová

puer
pueri
Priorissa
Subprior


Navrhnite zmenu/doplnenie slova